Traditie en toekomstvisie

 

Het Regina Caelilyceum is een christelijke en Vlaamse school met een levende betrokkenheid op de Europese gedachte. De school is erop gericht jongeren te vormen in studierichtingen uit het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO).

Het Regina Caelilyceum combineert de kracht van haar ervaring en traditie met de intentie om de kwaliteit van het geboden onderwijs permanent te evalueren en bij te sturen.

Ook kijkt de school open en kritisch naar de evoluties in onze samenleving. Zo kan ze op een verantwoorde manier inspelen op bestaande en toekomstige noden en dit in overeenstemming met het opvoedingsproject.

De ontplooiing van de leerling centraal

Het Regina Caelilyceum wil jonge mensen vormen tot eerlijke, veerkrachtige, sociaal bewogen personen die in staat zijn zelfstandige keuzes te maken, actief verantwoordelijkheid op te nemen en door te zetten. De school wil jonge mensen vertrouwd maken met zichzelf, de anderen en hun ruimere leefomgeving.

De school besteedt bijzondere aandacht aan het ontwikkelen van leervaardigheid, sportieve attitudes en een gevoeligheid voor cultuur en voor de mondiale dimensie van de samenleving.

Leerlingen mogen verwachten dat de school hen begeleidt om hun unieke persoonlijkheid te ontdekken en te ontwikkelen. Het Regina Caelilyceum stimuleert de leerlingen om hun mogelijkheden te ontplooien en leert hen constructief om te gaan met hun grenzen.

Lerende school – de handen
in elkaar voor kwaliteit van leven en leren

Het Regina Caelilyceum biedt niet alleen leerlingen maar ook ouders*, personeel en directie mogelijkheden om te leren. Door de actieve deelname van al deze betrokkenen aan het schoolleven blijft het Regina Caelilyceum een school in beweging.

Alle leden van de schoolgemeenschap voelen zich solidair verantwoordelijk voor het welbevinden van alle betrokkenen binnen de schoolgemeenschap.

Samen bouwen we aan een klimaat van respect, openheid en waardering voor elke persoon.

Ook werken we samen met elkaar en met externen om kwaliteit te bieden op vlak van onderwijs en opvoeding. Leerkrachten zetten zich in om creatief en enthousiast onderwijs te geven met aandacht voor de actuele maatschappelijke context van de leerinhoud en zijn bereid zich hiervoor voortdurend te professionaliseren. Ze streven zowel naar vakgebonden als vakoverschrijdende samenwerking.

Directie, personeelsleden, leerlingen en ouders onderschrijven deze opdrachtsverklaring van het Regina Caelilyceum en zijn bereid eraan mee te werken. Ze voelen er zich gezamenlijk verantwoordelijk voor en engageren zich om een positief leer- en leefklimaat te creëren.