Nederlandstalige school in de Rand

 

Onze troeven op een rij

Onze school is een Nederlandstalige school. Uw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs betekent dat u uw kinderen aanmoedigt om Nederlands te spreken, ook buiten de school. Wanneer uw kind enkel op school Nederlands hoort, spreekt of leest, is het voor hem of haar een onmogelijke opgave een behoorlijke kennis van het Nederlands te verwerven en dus de lessen op een goede manier te volgen.

Om uw kind een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen, is het een grote hulp wanneer uw kind niet enkel tijdens de schooluren, maar ook thuis Nederlands hoort, spreekt of leest. Wij verwachten daarnaast ook dat u instemt met bijkomende taalondersteuning als de klassenraad daartoe beslist.

Elke communicatie, schriftelijk of mondeling, verloopt uiteraard in het Nederlands.