Aanmelden en inschrijven eerste jaar

 

Onze school kiest voor het digitale aanmeldsysteem. Inschrijvingen gebeuren dus uitsluitend via de computer.

Wanneer je digitaal aanmeldt, geef je aan in welke school of scholen je je kind wil inschrijven. Als je je kind wil inschrijven op het Regina Caelilyceum, zet je onze school als eerste.

Je kind inschrijven in onze school houdt in dat er een plaats vrij is in de school en dat je als ouder akkoord gaat met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school.

Dit kan je hier bekijken.

Wie meldt aan in het 1ste jaar op RC?

1A is bestemd voor leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs ontvangen. Weet je nog niet of je kind het getuigschrift basisonderwijs zal ontvangen, contacteer dan de basisschool of het CLB.

Het Regina Caelilyceum heeft geen 1B.

Waarom organiseren wij een aanmeldprocedure?

Lees het hier.
 • Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat zoveel mogelijk ouders hun kind in de school van hun eerste keuze kunnen inschrijven.
 • We willen voorkomen dat er wachtrijen aan de schoolpoorten ontstaan.
 • Het aanmeldsysteem via computer zorgt ervoor dat het aanmelden zonder tijdsdruk kan gebeuren: je kan aanmelden van 29 maart tot 26 april. Geen voorrang voor wie het eerst inschrijft.

Hoe aanmelden?

Je kunt je aanmelden vanaf 29 maart 2021 (14 uur) tot en met 26 april 2021 (14 uur) via de website: https://aanmelden.school
Er is geen tijdsdruk!

Wat heb je nodig om aan te melden?

 • een computer met internetverbinding en een e-mailadres
 • naam, voornaam, geboortedatum en adres van je kind
 • het rijksregisternummer van je kind (11 cijfers). Dit vind je op:
   • de kids-ID
   • de isi+-kaart
   • een klever van het ziekenfonds
 • Indien je kind recht heeft op voorrang: het rijksregisternummer van het kind en/of het personeelslid door wie je voorrang krijgt. 

Bekijk hier het stappenplan
 1. Account aanmaken              
 • Je surft naar https://aanmelden.school.
 • Je klikt op ‘aanmelden’ op de startpagina.
 • Je kiest: ‘ik heb geen account’.
 • Je registreert je voornaam en naam, telefoon- of GSM-nummer, e-mailadres en wachtwoord.
 • Je ontvangt een e-mail en bevestigt je account via de link in de mail.
 1. Kind aanmelden
 • Je surft naar https://aanmelden.school.
 • Je klikt op ‘aanmelden’ op de startpagina.
 • Je kiest: ‘ik heb een account’ en je logt in.
 • Je geeft de gegevens op van je kind.
 • Je geeft je schoolkeuzes op.
 • Je ontvangt onmiddellijk een e-mail ter bevestiging (controleer ook je ongewenste e-mails).
 • Je controleert de gegevens van deze e-mail op eventuele fouten.

 

 1. Mail
 • Je ontvangt een e-mail op 06/05/2021 met het resultaat van je toewijzing.
 • In deze e-mail staan de instructies om in te schrijven in de school.

 

 1. Inschrijven

  Je volgt de instructies van de school om de inschrijving te realiseren.

Voorrangsgroepen

 • broers en zussen van leerlingen die nu reeds ingeschreven zijn in de school van inschrijving (ook stiefbroers en -zussen, halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn of hun hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres hebben)
 • kinderen van personeelsleden van de middelbare school

→ Zij moeten zich ook digitaal aanmelden. Zij kunnen dit in het digitaal aanmeldsysteem aanduiden.

 

Indicator- en niet-indicatorgroepen

Lees het hier.

Elke school is volgens het decreet verplicht om plaatsen te voorzien voor indicator- en niet-indicatorleerlingen.

Wanneer behoor je tot de indicatorgroep?

 • Het gezin ontving een schooltoeslag in 2019-2020 of 2020-2021.
 • De moeder bezit geen diploma van het secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.

 

 

Hoe worden de plaatsen toegewezen?

Lees het hier.

De computer verdeelt de plaatsen op basis van de criteria ‘schoolvoorkeur’ en ‘toeval’, dus niet op basis van afstand.

Het systeem probeert zoveel mogelijk kinderen hun eerste voorkeur te geven.

Voor alle leerlingen die hun school van eerste voorkeur niet kregen, kijkt het systeem vervolgens naar de tweede schoolvoorkeur.

Er zijn 3 resultaten mogelijk:

 1. Je krijgt een toewijzing in je school van eerste keuze. Je mag inschrijven in deze school.
 2. Je krijgt een toewijzing in een school van een lagere keuze. Je mag inschrijven in deze school en staat op de wachtlijst van de scho(o)l(en) van hogere keuze. Je kan jouw dossier opvolgen via de website.
 3. Je hebt in geen enkele school een toewijzing. Je staat op de wachtlijst van alle scholen waarvoor je hebt aangemeld. Je kan jouw dossier opvolgen via de website.

Opgelet: Je maakt meer kans op een toewijzing in het Regina Caelilyceum als je daaronder  ook nog een aantal andere scholen aanduidt.  

Wat als ik mijn kind niet heb aangemeld tijdens de aanmeldperiode: vrije inschrijvingen

De vrije inschrijvingen starten op 10 mei 2021 via https://aanmelden.school

 • Heeft onze school nog vrije plaatsen, dan kan je je kind bij ons nog inschrijven
 • Hebben we geen vrije plaatsen meer, dan wordt je kind op de wachtlijst geplaatst.

Wacht dus niet en meld zeker aan, met het Regina Caelilyceum als eerste keuze.

Alle informatie over de aanmeldprocedure kan je terugvinden op:
https://aanmelden.school

U kunt ons per e-mail contacteren op info@aanmelden.school

 

 Inschrijvingen 2de jaar – 6de jaar

 

Uitsluitend via telefonische afspraak: 02 568 18 18

Inschrijvingsdagen op RC

 • Donderdag 1 juli 2021: 9 uur tot 12 uur, 13 uur tot 16 uur
 • Vrijdag 2 juli 2021: 9 uur tot 12 uur, 13 uur tot 16 uur