De ouderraad

 

Werking van de ouderraad

Beste ouder,

Onze ouderraad bestaat uit een groep van geëngageerde vaders en moeders, die meedenken en samenwerken met de school, om op die manier jullie betrokkenheid bij het schoolgebeuren te verhogen.

Wij zien het als een permanente opdracht om te streven naar een grotere betrokkenheid van ouders bij het schoolgebeuren en fungeren hierbij als klankbord. Wij ambiëren een loyale samenwerking met de directie, met wie wij ook op trimestriële basis samenzitten.

Wij hechten veel belang aan de pijlers van RC:

 • de kwaliteit van ons onderwijs
 • het nederlandstalig karakter van de school
 • de katholieke identiteit
  Wat betekent dat in de praktijk?
  • we communiceren algemene bezorgdheden rechtstreeks aan de directie en de schoolraad
  • we bespreken op onze vergaderingen actuele zaken in verband met de school en brengen punten, die ons gesignaleerd worden via ouders en leerlingen, onder de aandacht,
  • jaarlijks organiseren wij informatieve avonden, en ondersteunen we vormingsavonden van het “Huis van het Kind Dilbeek”, met wie wij nauwer willen samenwerken
  • we werken samen met de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen
  • we bieden praktische ondersteuning bij een aantal activiteiten, zoals een drankje na de info-avonden voor ouders in september, na een informatieve avond, bij de inschrijvingen…

  Enkele voorbeelden van acties: we omkaderen het schoolkoor, ondersteunen de “go-car” activiteit in Blankenberge voor de eerstejaars, sponsoren het schooltoneel en de gedichtendag, kopen didactisch materiaal aan, luisteren naar de noden van het internaat, maken de realisatie van educatieve en culturele acties mogelijk (Kunstkamers, RC-TV), zorgen voor een afscheidsattentie voor de laatstejaars (Fotobox), we moedigen Nederlandse taalkennis bij ouders aan (Huis van het Nederlands) …

   Begrijpelijkerwijze hebben wij als ouderraad een minimum aan middelen nodig om onze doelstellingen te kunnen realiseren. Daarom zijn wij zo vrij om een geldelijke bijdrage van 7,50 euro per gezin te vragen. Dit bedrag wordt in rekening gebracht op de eerste schoolfactuur. Indien U echter om bepaalde redenen deze bijdrage liever niet wil betalen, vragen wij om dit uiterlijk tegen begin november te melden via smartschool met vermelding van de klas en naam van de/het kind(eren).

   Aarzel ook niet om ons, via smartschool (voorzitter) vragen, bemerkingen of suggesties over te maken.

   Odile van der Zee, voorzitter ouderraad

   Acties van de ouderraad

   Bij de schoolkeuze voor het Regina Caelilyceum kozen onze ouders er bewust voor om hun kind(eren) in te schrijven in een kwaliteitsvolle Nederlandstalige school in de Vlaamse rand rond Brussel.

   Eén van de speerpunten in de goede werking van onze school, waar de directie, de leerkrachten en alle ouders terecht veel belang aan hechten, is de communicatie tussen alle geledingen binnen het schoolgebeuren. Communicatie die uiteindelijk de opvoeding, de zorg en de studiebegeleiding van onze kinderen ten goede komt.

   En wie communicatie zegt, zegt taal. En in RC is de voertaal uiteraard het Nederlands.

   Omdat de ouderraad er zich ten volle van bewust is dat het Nederlands niet altijd de moedertaal is bij de kinderen thuis, wil de ouderraad graag de middelen en mogelijkheden aanbieden om, indien gewenst, de Nederlandse taalontplooiing te ondersteunen.

    Meer info

    Deze lessen Nederlands, voor beginners tot gevorderden, worden, vaak ook kostenloos, afhankelijk van uw woonplaats, aangeboden in de “Huizen van het Nederlands” in de Brusselse gemeenten en de Vlaams-Brabantse rand (Dilbeek, Asse, St-Pieters-Leeuw,…).

    Deze informatie is terug te vinden in bijgaande meertalige folders of via de links www.huisnederlandsbrussel.be en www.huisvlaamsbrabant.be

    Op deze manier willen wij, als ouderraad van RC, de communicatie en het Nederlands op school ondersteunen. Het hele schoolgebeuren kan er alleen maar beter van worden!

    Laat ons hier samen werk van maken!

    De ouderraad

    (ouderraad@erce.be of ouderraad-account op Smartschool)

    Poëzie in coronatijden