Duidelijke regels

 

Onze troeven op een rij

Op school hebben we leefregels zodat onze gemeenschap optimaal kan functioneren. Een gemeenschap van 1200 mensen kan niet zonder duidelijke afspraken. Regels die gerespecteerd moeten worden.

Onze leerlingenbegeleiding zet heel sterk in op preventie: hoe voorkom je probleemsituaties? Een aandachtig en betrokken toezichtenbeleid tijdens de pauzes is daar één van.

De wekelijkse vergaderingen per graad met directie, coördinatie en leerlingenbegeleiders proberen problemen tijdig te detecteren. Het wekelijks klassenlerarenmoment in de eerste en tweede graad (voor de derde graad twee- tot driewekelijks) zet in op betrokkenheid en nabijheid. De klassenleraar is daarbij het eerste aanspreekpunt.

Als preventieve maatregelen niet helpen, gebruikt onze school een stappenplan. Dit stappenplan waarin o.a. ook de sancties staan die genomen worden wanneer je hardnekkig weigert je aan bepaalde afspraken te houden, ligt ter inzage op het Trefpunt.

De rode draad bij ons sanctiebeleid is herstelgericht en verbindend samenwerken.