Privacy

 

Beleidsverklaring AVG

Privacyverklaring leerling

Schoolbestuur Crescendo Samen Groeien is aangesloten op het interne meldpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Contactgegevens: klokkenluider@katholiekonderwijs.vlaanderen , Guimardstraat 1, 1040 Brussel – Tel. 02 507 07 12