Schoolbestuur

 

vzw Crescendo Samen Groeien: zeven vrije scholen in Dilbeek verenigd onder één bestuur

Sinds haar oprichting op 10 november 1955 beheerde de vzw Regina Caeli het patrimonium en het onderwijsproject van de scholen en het internaat van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria op de campus van Regina Caeli in Dilbeek.

In het kader van het BOS-project (Bestuurlijke Optimalisatie van Schoolbesturen)  van Katholiek Onderwijs Vlaanderen hebben de vzw Regina Caeli Dilbeek en drie andere Dilbeekse schoolbesturen: vzw Katholiek Kleuteronderwijs Kapelle, vzw Vrije Basisscholen Sint-Alena Dilbeek en Sint-Martens-Bodegem en vzw Vrije Kleuterschool Trip Trap Schepdaal in het najaar van 2018 een fusie doorgevoerd. 

Vzw Crescendo Samen Groeien bundelt de krachten van haar scholen en internaat voor een krachtig en slagvaardig financieel-logistiek en administratief beleid, dat het uitrollen van het onderwijsproject in alle scholen mogelijk maakt en ondersteunt. Elke school tekent daarbij haar eigen pedagogisch project uit, beschikt over de eigen financiële middelen en staat zelf in voor de lokale verankering.

Vzw Crescendo Samen Groeien wil in haar scholen eigentijds en toekomstgericht onderwijs bieden, met christelijke waarden, zorg en kwaliteit hoog in het vaandel. “Samen groeien” is ons motto, voor onze leerlingen van 2,5 tot 18 jaar.

De Vrije Kleuterschool Klein Klein Kleuterke in Sint-Ulriks-Kapelle, de Vrije Basisschool Sint-Alena Dilbeek Centrum en Bettendries, de Vrije Basisschool ’t Klavertjevier Sint-Martens-Bodegem, de Vrije Kleuterschool Trip Trap in Schepdaal, en de scholen van Regina Caeli Dilbeek: RC Kleuterschool, RC Lagere School en RC Lyceum met RC Internaat, zijn sindsdien verenigd onder één bestuur: de vzw Crescendo Samen Groeien.

Francine Hardeman, voorzitter

Georges De Vliegher , ondervoorzitter

Hugo Tastenoy, secretaris