Wetenschappen – wiskunde

Korte beschrijving van de studierichting

 

De richting Wetenschappen-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica en wiskunde. De leerlingen leren abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen hun wiskundige vaardigheden.

Specifiek voor de studierichting

  • Uitgebreid pakket wiskunde
  • Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren
  • Uitgebreid pakket wetenschappen: aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica
  • Onderzoeksvaardigheden wetenschappen