Humane wetenschappen 2de graad

 

Korte beschrijving van de studierichting

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. Leerlingen maken een begin met het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Ze leren kijken en luisteren naar kunst en ze leren de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Tenslotte ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Daartoe maken ze kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën.

De studierichting is inhoudelijk verwant met de volgende richtingen in de 3de graad:

 • Humane wetenschappen (ook op RC)
 • Welzijnswetenschappen

   Leerlingenprofiel

    

   Leerlingen Humane wetenschappen tonen voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, leggen vlot verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren.

   Ze verwerven complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek. Ze zijn in staat om op een analytische en wetenschappelijk manier te kijken naar mens en samenleving. Ze hanteren menswetenschappelijke en filosofische concepten op een abstracte manier. Ze verdiepen zich in filosofie, kunst, sociologie en psychologie en willen alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen.

   Specifiek voor de studierichting

   • Cesuurdoelen voor filosofie: filosofische begrippen, reflecteren over ethische stromingen en wijsgerige antropologische visies
   • Cesuurdoelen voor kunstbeschouwing
   • Cesuurdoelen voor sociologie en psychologie: sociologische begrippen, analyse van kenmerken hedendaagse samenleving en maatschappelijke thema’s; domeinen van ontwikkeling, sociaal gedrag en sociale vaardigheden, persoonlijkheid, communicatiekaders
   • Verdiepte basisvorming Nederlands, Engels, Frans, Geschiedenis

   De lessentabel

   3 Humane wetenschappen
   Aardrijkskunde1
   Engels3
   Filosofie1
   Frans4
   Geschiedenis2
   Godsdienst2
   Informatica1
   Kunstbeschouwing1
   LO2
   Mens en Samenleving1
   Natuurwetenschappen3
   Nederlands4
   Sociologie en psychologie3
   Wiskunde4

   Complementaire uren.

   4 Humane wetenschappen
   Aardrijkskunde1
   Artistieke vorming1
   Engels2
   Filosofie2
   Frans4
   Geschiedenis2
   Godsdienst2
   Kunstbeschouwing2
   LO2
   Natuurwetenschappen 3
   Nederlands4
   Sociologie en psychologie3
   Wiskunde4

   Complementaire uren.

   Doorstroomprofiel na de derde graad

   Overzichtstabel
   Humane wetenschappen

   Geesteswetenschappen

   Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

   Natuurwetenschappen

   Gezondheidszorg

   Sociale wetenschappen

   Psychologie en Pedagogische wetenschappen / Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind), Sociaal-agogisch werk

   Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen / Onderwijs /

   Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Journalistiek, communicatiemanagement)

    

   Voorstelling Humane wetenschappen tweede graad