Grieks-Latijn

 

Korte beschrijving van de studierichting

 

Grieks-Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Grieks en Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. De leerlingen verdiepen zich in het taalsysteem van twee klassieke talen en verwerven via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.

De studierichting is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de 3de graad:

 

 • Grieks-Latijn (ook op RC)
 • Grieks-wiskunde (ook op RC)
 • Latijn-moderne talen (ook op RC)
 • Latijn-wetenschappen (ook op RC)
 • Latijn-wiskunde (ook op RC)

   Leerlingenprofiel

    

   Leerlingen Grieks-Latijn tonen voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, leggen vlot verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren.

   Ze verwerven complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek. Ze zijn verbaal-linguïstisch sterk en hebben een sterk taalgevoel. Ze analyseren taal op een abstracte manier en gaan op een gestructureerde manier om met talen.

   Ze zijn in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren. Ze vinden het fijn om zich te verdiepen in de klassieke talen (Grieks en Latijn) en hun respectieve cultuur.

   Ze willen op een gestructureerde manier met die talen omgaan.
   Ze willen teksten in het Grieks en het Latijn ontdekken en houden ervan om te zoeken naar een gepaste vertaling.

   Specifiek voor de studierichting

   • Cesuurdoelen voor Grieks
   • Cesuurdoelen voor Latijn
   • Cesuurdoelen voor Wiskunde
   • Verdiepte basisvorming Nederlands, Engels, Frans, Geschiedenis, Chemie, Fysica