Grieks-Latijn 2de graad

 

Korte beschrijving van de studierichting

 

Grieks-Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Grieks en Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. De leerlingen verdiepen zich in het taalsysteem van twee klassieke talen en verwerven via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.

De studierichting is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de 3de graad:

 

 • Grieks-Latijn (ook op RC)
 • Grieks-wiskunde (ook op RC)
 • Latijn-moderne talen (ook op RC)
 • Latijn-wetenschappen (ook op RC)
 • Latijn-wiskunde (ook op RC)

   Leerlingenprofiel

    

   Leerlingen Grieks-Latijn tonen voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, leggen vlot verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren.

   Ze verwerven complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek. Ze zijn verbaal-linguïstisch sterk en hebben een sterk taalgevoel. Ze analyseren taal op een abstracte manier en gaan op een gestructureerde manier om met talen.

   Ze zijn in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren. Ze vinden het fijn om zich te verdiepen in de klassieke talen (Grieks en Latijn) en hun respectieve cultuur.

   Ze willen op een gestructureerde manier met die talen omgaan.
   Ze willen teksten in het Grieks en het Latijn ontdekken en houden ervan om te zoeken naar een gepaste vertaling.

   Specifiek voor de studierichting

   • Cesuurdoelen voor Grieks
   • Cesuurdoelen voor Latijn
   • Cesuurdoelen voor Wiskunde
   • Verdiepte basisvorming Nederlands, Engels, Frans, Geschiedenis, Chemie, Fysica

   De lessentabel

   3 Grieks-Latijn
   Aardrijkskunde1
   Biologie1
   Chemie1
   Engels2
   Frans3
   Fysica1
   Geschiedenis2
   Godsdienst2
   Grieks4
   LO2
   Latijn4
   Mens en Samenleving1
   Nederlands4
   Wiskunde4

    

   4 Grieks-Latijn
   Aardrijkskunde1
   Biologie1
   Chemie1
   Engels2
   Frans3
   Fysica1
   Geschiedenis2
   Godsdienst2
   Grieks4
   LO2
   Latijn4
   Nederlands4
   Wiskunde5

    

   Doorstroomprofiel na de derde graad

   Overzichtstabel
   Grieks-LatijnGrieks-wiskundeLatijn-wiskundeLatijn- wetenschappen

   Latijn-

   moderne talen

   Geesteswetenschappen

   Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies)

    

   Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

   Natuurwetenschappen

   Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Toegepaste wetenschappen, Toegepaste biologische wetenschappen / Architectuur, Biotechniek, gecombineerde studiegebieden (digital design), Industriële wetenschappen en Technologie

    

   Wetenschappen (Computerwetenschappen, Fysica, Fysica en sterrenkunde, Informatica en Wiskunde) / Gezondheidszorg

    

   Geneeskunde, Tandheelkunde, Diergeneeskunde

   Natuurwetenschappen Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling/ Architectuur, Biotechniek, gecombineerde studiegebieden (digital design), Industriële wetenschappen en Technologie

    

   Wetenschappen (Biochemie en biotechnologie, Biologie, chemie, Geografie en geomatica, Geologie), Biomedische wetenschappen, Biotechniek, Bewegings- en Revalidatieweten- schappen, Farmaceutische wetenschappen, Sociale gezondheidswet./Gezondheidszorg

    

   Sociale wetenschappen

   Psychologie en Pedagogische wetenschappen / Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind), Sociaal-agogisch werk

    

   Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaal- economische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen / Onderwijs

   Sociale wetenschappen Psychologie en Pedagogische wetenschappen / Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind), Sociaal- agogisch werk

    

   Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen / Onderwijs