Economische wetenschappen 2de graad

 

Korte beschrijving van de studierichting

 

Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Via de specifieke vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen.

De studierichting is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de 3de graad:

 

 • Economie-moderne talen (ook op RC)
 • Economie-wiskunde (ook op RC)

  Leerlingenprofiel

  Leerlingen Economische wetenschappen tonen voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, leggen vlot verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren. Ze verwerven complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek. Ze zijn in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren. Via logisch en kritisch redeneren en vanuit concrete maatschappelijke contexten doorgronden ze de belangrijkste
  (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden.

  Specifiek voor de studierichting

  • Cesuurdoelen voor economie: keuzegedrag producent en consument, marktwerking, internationale handel en economische integratie
  • Cesuurdoelen voor bedrijfswetenschappen: accounting, aspecten van vennootschapsrecht
  • Cesuurdoelen voor wiskunde
  • Verdiepte basisvorming Nederlands, Engels, Frans, Geschiedenis

  De lessentabel

  3 Economische wetenschappen
  Aardrijkskunde1
  Economie4
  Engels3
  Frans4
  Geschiedenis2
  Godsdienst2
  Informatica1
  LO2
  Mens en Samenleving1
  Natuurwetenschappen3
  Nederlands4
  Wiskunde5

  Complementaire uren.

  4 Economische wetenschappen
  Aardrijkskunde1
  Artistieke vorming1
  Duits1
  Economie4
  Engels2
  Frans4
  Geschiedenis2
  Godsdienst2
  LO2
  Media1
  Natuurwetenschappen3
  Nederlands4
  Wiskunde5

  Complementaire uren.

  Doorstroomprofiel na de derde graad

  Overzichtstabel
  BedrijfswetenschappenEconomie-moderne-talenEconomie-wiskunde
   

  Geesteswetenschappen

  Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies)

   
    

  Natuurwetenschappen Architectuur, Industriële wetensch. en Technologie, Productontwikkeling, Toegepaste wetenschappen/ Architectuur,

  gecombineerde studiegebieden (digital design), Industriële wetensch. en Technologie

    

   

  Wetenschappen (Computerwetenschappen, Fysica, Fysica en sterrenkunde, Informatica en Wiskunde)

  Sociale wetenschappen Handelswetenschappen en Bedrijfskunde / Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

   

  Gecombineerde studiegebieden (International Affairs, Sociaal- economische wetenschappen) / Onderwijs

  Sociale wetenschappen Handelswetenschappen en Bedrijfskunde / Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

   

  Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen/ Onderwijs

   

  Gecombineerde studiegebieden (International Affairs, Sociaal- economische wetenschappen)

  Sociale wetenschappen Economische en Toegepaste economische wetenschappen, Handelswetenschappen en

  Bedrijfskunde / Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

   

  Politieke en Sociale wetenschappen (m.u.v Communicatiewetenschappen), Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen, Verkeerskunde / Onderwijs

   

  Gecombineerde studiegebieden (International Affairs, Sociaal- economische wetenschappen)

   

   

  Voorstelling Economische wetenschappen tweede graad