Pesten kan niet.

 

Pesten kan niet.

 

Pesten kan niet. We maken daar samen werk van. De school neemt een duidelijk standpunt in tegen pesten omwille van de gevolgen voor de gepeste, de pester en het schoolklimaat. Het stappenplan vindt u hier.

Onze school werd laureaat van de “Pesten kan niet” prijs in februari 2021. Uit het rapport van de jury: “Het antipestplan (..) oogt al stevig. De school zet in op communicatie en relaties waarin leerlingen en leerkrachten een duidelijke rol krijgen. (..) Leerlingen – en in het bijzonder de meer kwetsbare onder hen – en (nieuwe) leerkrachten kunnen rekenen op de nodige ondersteuning.

De school kiest ervoor om leerlingen zelf een prominente plaats te geven in de huidige werking: er wordt ingezet op cirkelgesprekken (in elke klas), er is de meldplaats (waar leerlingen terechtkunnen), de school werkt met meters en peters die de eerstejaars en nieuwe leerlingen bijstaan en Conflixers helpen problemen opvangen”