Humane wetenschappen

Korte beschrijving van de studierichting

 

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociale en gedragswetenschappen en statistiek. Leerlingen filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade. Ze leren kijken en luisteren naar kunst en ze leren de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Tenslotte ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, communicatie en de mens en zijn gedrag. Daartoe analyseren ze wetenschappelijke theorieën.

Specifiek voor de studierichting

  • Sociale en gedragswetenschappen: vanuit een theoretische benadering (theorieën, begrippen en tradities) kritisch reflecteren over visies en thema’s uit volgende wetenschapsgebieden: politieke en sociale wetenschappen, psychologie en pedagogiek
  • Filosofie met aandacht voor thema’s en vragen uit de antropologie, moraalfilosofie, wetenschapsfilosofie en metafysica
  •  Kunstbeschouwing
  • Uitbreiding van wiskunde: statistiek