Bedrijfswetenschappen

Korte beschrijving van de studierichting

 

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruiken ze wiskundige concepten om economische problemen op te lossen.

Specifiek voor de studierichting

  • Analyse van macro- en micro-economische concepten
  • Aspecten van financiering
  • Accounting en analyse van de jaarrekening
  • Kostprijsberekening
  • Aspecten van sociaal en fiscaal recht
  • Andere functionele managementdomeinen: aspecten van Human Resources Management en Supply Chain Management
  • Uitbreiding van wiskunde: matrices, functies, integralen, statistiek
  • Informaticawetenschappen: informatie- en databeheer