Natuurwetenschappen 2de graad

 

Korte beschrijving van de studierichting

 

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschapen biologie, chemie, fysica en wiskunde.

De studierichting is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de 3de graad:

 

 • Biotechnologische en chemische wetenschappen
 • Moderne talen-wetenschappen (ook op RC)
 • Wetenschappen-wiskunde (ook op RC)

  Leerlingenprofiel

   

  Leerlingen Natuurwetenschappen tonen voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, leggen vlot verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren. Ze verwerven complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek.

  Ze zijn in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren en inzichtelijk aan te wenden in natuurwetenschappelijke contexten. Ze exploreren planmatig verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen in biologie, chemie en fysica. Ze zien het als een uitdaging om een brede waaier aan wiskundige en
  natuurwetenschappelijke inzichten doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken.

  Specifiek voor de studierichting

  • Cesuurdoelen voor biologie: belang micro-organismen
  • Cesuurdelen voor chemie: reactietypen, IUPAC-naamgeving, verband structuur en eigenschappen van stoffen
  • Cesuurdoelen voor fysica: mechanica, energie, elektriciteit, optica
  • Onderzoeks- en labovaardigheden
  • Cesuurdoelen voor wiskunde
  • Verdiepte basisvorming Nederlands, Engels, Frans, Geschiedenis

  De lessentabel

  3 Natuurwetenschappen
  Aardrijkskunde1
  Biologie2
  Chemie2
  Economie1
  Engels3
  Frans4
  Fysica2
  Geschiedenis2
  Godsdienst2
  Informatica1
  LO2
  Mens en Samenleving1
  Nederlands4
  Wiskunde5

  Complementaire uren.

  4 Natuurwetenschappen
  Aardrijkskunde1
  Artistieke vorming1
  Biologie2
  Chemie2
  Duits1
  Economie1
  Engels2
  Frans4
  Fysica2
  Geschiedenis2
  Godsdienst2
  LO2
  Media1
  Nederlands4
  Wiskunde5

  Complementaire uren.

  Doorstroomprofiel na de derde graad

  Overzichtstabel
  Moderne talen-wetenschappenWetenschappen-wiskunde

  Geesteswetenschappen

  Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies)

   

  Natuurwetenschappen Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling/ Architectuur, Biotechniek, gecombineerde studiegebieden (digital design), Industriële wetenschappen en Technologie

   

  Wetenschappen (Biochemie en biotechnologie, Biologie, Chemie, Geografie, Geografie en geomatica, Geologie), Biomedische wetenschappen, Biotechniek, Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Sociale gezondheidswetenschappen / Gezondheidszorg

  Natuurwetenschappen Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Toegepaste wetenschappen, Toegepaste biologische wetenschappen / Architectuur, Biotechniek,

  gecombineerde studiegebieden (digital design), Industriële wetenschappen en Technologie

   

  Wetenschappen, Biomedische wetensch. Biotechniek, Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Nautische wetenschappen, Sociale gezondheidswetenschappen / Gezondheidszorg, Nautische wetenschappen

   

  Geneeskunde, Tandheelkunde, Diergeneeskunde

  Sociale wetenschappen Gecombineerde studiegebieden (Global communication)/ Onderwijs

   

  / Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Journalistiek, Communicatiemanagement)

  Sociale wetenschappen

  / Onderwijs

  Voorstelling Natuurwetenschappen tweede graad