Moderne talen 2de graad

 

Korte beschrijving van de studierichting

 

Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Daarenboven krijgen zij Duits als een extra vreemde taal. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van communicatiewetenschappen en van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur.

De studierichting is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de 3de graad:

 

 • Economie-Moderne talen (ook op RC)
 • Moderne talen-Wetenschappen (ook op RC)
 • Taal- en communicatiewetenschappen

   Leerlingenprofiel

    

   Leerlingen Moderne talen tonen voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, leggen vlot verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren. Ze verwerven complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek.

    Ze zijn verbaal-linguïstisch sterk en hebben een sterk taalgevoel. Ze kunnen taal op een abstracte manier analyseren en op een gestructureerde manier met talen omgaan. Ze drukken zich graag vlot en gepast uit in verschillende moderne talen en zijn nieuwsgierig naar andere culturen. Ze weten hoe taal als systeem werkt en wat de impact is van taal en communicatie op cultuur en samenleving. Ze zijn geboeid door literatuur en een analytische benadering van literaire teksten. Ze willen inzicht verwerven in gemediatiseerde (massa)communicatie. Ze hanteren talige, literaire en communicatiewetenschappelijke concepten op een abstracte manier.

   Specifiek voor de studierichting

    • Communicatiewetenschappen
    • Cesuurdoelen voor Duits: taalsystematiek, communicatieve vaardigheden
    • Cesuurdoelen voor Engels en Frans: tekstopbouw, literaire analyse, taal- en redekundige ontleding, taalverwantschap en classificatie van talen
    • Cesuurdoelen voor Nederlands: relatie taaluitingen en gebruikers, sociolinguïstiek, taalsystematiek, literaire analyse, communicatieve vaardigheden
    • Verdiepte basisvorming voor Chemie, Fysica, Wiskunde

   De lessentabel

   3 Moderne Talen (vanaf schooljaar 2022-2023)

   Aardrijkskunde

   1

   Biologie

   1

   Chemie

   1

   Engels

   3

   Frans

   5

   Fysica

   1

   Geschiedenis

   2

   Godsdienst

   2

   LO

   2

   Nederlands

   5

   Wiskunde

   4

   Mens en Samenleving

   1

   Communicatiewetenschappen

   1

   Complementaire uren

   3 nog in te vullen

   4 Moderne Talen
   Aardrijkskunde1 
   Biologie1 
   Chemie1 
   Duits2 
   Engels3 
   Frans4 
   Fysica1 
   Geschiedenis2 
   Godsdienst2 
   LO2 
   Nederlands4 
   wiskunde4 
   Artistieke vorming1 
   Communicatiewetenschappen2 
    
    
   Complementaire uren

    + 1 uur Artistieke vorming

   + 2 uur nog te bepalen

    

   Doorstroomprofiel na de derde graad

   Overzichtstabel
   Economie-moderne talenModerne talen-wetenschappenTaal- en communicatie- wetenschappen

   Geesteswetenschappen

   Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies)

   Geesteswetenschappen

   Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies)

   Geesteswetenschappen

   Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies)

    

   Natuurwetenschappen Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling/ Architectuur, Biotechniek, gecombineerde studiegebieden (digital design), Industriële wetenschappen en Technologie

    

   Wetenschappen (Biochemie en biotechnologie, Biologie, Chemie, Geografie, Geografie en geomatica, Geologie), Biomedische wetenschappen, Biotechniek, Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Sociale gezondheidswetenschappen / Gezondheidszorg

    

   Sociale wetenschappen Gecombineerde studiegebieden (International Affairs, Sociaal- economische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen / Onderwijs

    

   Handelswetenschappen en Bedrijfskunde / Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

   Sociale wetenschappen Gecombineerde studiegebieden (Global communication)/ Onderwijs

    

   / Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Journalistiek, Communicatiemanagement)

   Sociale wetenschappen Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen (communicatiewetenschappen) / Onderwijs

    

   / Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Journalistiek, Media en Entertainment Business, Communicatiemanagement)

    

   Academische bacheloropleidingen en rechts ervan de professionele bacheloropleidingen.