Latijn 2de graad

 

Korte beschrijving van de studierichting

 

Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. De leerlingen verdiepen zich in het taalsysteem van het Latijn en verwerven via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.

De studierichting is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de 3de graad:

 • Latijn-moderne talen (ook op RC)
 • Latijn-wetenschappen (ook op RC)
 • Latijn-wiskunde (ook op RC)

  Leerlingenprofiel

   

  Leerlingen Latijn tonen voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, leggen vlot verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren. Ze verwerven complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek. Ze zijn verbaal-linguïstisch sterk en hebben een sterk taalgevoel. Ze analyseren taal op een abstracte manier en gaan op een gestructureerde manier om met talen. Ze zijn in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren. Ze vinden het fijn om zich te verdiepen in Latijn en de Romeinse cultuur. Ze willen op een gestructureerde manier met Latijn omgaan. Ze willen teksten in het Latijn ontdekken en houden ervan om te zoeken naar een gepaste vertaling.

  Specifiek voor de studierichting

  • Cesuurdoelen voor Latijn
  • Cesuurdoelen voor Wiskunde
  • Verdiepte basisvorming: Nederlands, Engels, Frans, Geschiedenis, Chemie, Fysica

  De lessentabel

  Leerlingen Technologische wetenschappen tonen inzicht in complexe leerinhouden, leggen verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren, vooral binnen de focus van het studiedomein en de studierichting. 

  3 Latijn
  Aardrijkskunde1
  Biologie1
  Chemie1
  Economie1
  Engels2
  Frans3
  Fysica1
  Geschiedenis2
  Godsdienst2
  Informatica1
  LO2
  Latijn5
  Mens en Samenleving1
  Nederlands4
  Wiskunde5

  Complementaire uren.

  4 Latijn
  Aardrijkskunde1
  Artistieke vorming1
  Biologie1
  Chemie1
  Duits1
  Engels2
  Frans3
  Fysica1
  Geschiedenis2
  Godsdienst2
  LO2
  Latijn5
  Media1
  Nederlands4
  Wiskunde5

  Complementaire uren.

  Doorstroomprofiel na de derde graad

  Overzichtstabel
  Latijn-moderne talenLatijn-wetenschappenLatijn-wiskunde

  Geesteswetenschappen

  Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies)

   

  Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

   Natuurwetenschappen Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie,Natuurwetenschappen Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie,
   

  Productontwikkeling/ Architectuur, Biotechniek, gecombineerde studiegebieden (digital design), Industriële wetenschappen en Technologie

   

  Wetenschappen (Biochemie en biotechnologie, Biologie, Chemie, Geografie, Geografie en geomatica, Geologie), Biomedische wetenschappen, Biotechniek, Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Sociale gezondheidswetenschappen / Gezondheidszorg

  Productontwikkeling, Toegepaste wetenschappen, Toegepaste biologische wetenschappen / Architectuur, Biotechniek, gecombineerde studiegebieden (digital design), Industriële wetenschappen en Technologie

   

  Wetenschappen (Computerwetenschappen, Fysica, Fysica en sterrenkunde, Informatica en Wiskunde) /Gezondheidszorg

   

  Geneeskunde, Tandheelkunde, Diergeneeskunde

  Sociale wetenschappen Psychologie en Pedagogische wetenschappen / Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind), Sociaal-agogisch werk

   

  Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen / Onderwijs

   

  / Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Journalistiek, Communicatiemanagement)

  Sociale wetenschappen

  Psychologie en Pedagogische wetenschappen / Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind), Sociaal-agogisch werk

   

  Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen / Onderwijs