Talen-Wetenschappen

 

 

In de richting Talen-Wetenschappen bestudeer je de hedendaagse samenleving vanuit verschillende invalshoeken. Als leerling van Talen-Wetenschappen heb je een brede belangstelling voor zowel talen en maatschappij, als voor wetenschappen en wiskunde.

Je krijgt een algemene vorming die een ruime waaier aan mogelijkheden openlaat voor verdere studies.

Voor wie?

 

Je behaalde in het zesde leerjaar goede resultaten voor Nederlands en wiskunde. Je hebt een brede interesse in maatschappij en samenleving.

Wat na het eerste jaar?

 

Na het eerste jaar Talen-Wetenschappen kan je kiezen tussen vier basisopties:

• Moderne Talen en Wetenschappen
• STEM-wetenschappen
• Economie en Organisatie
• Maatschappij en Welzijn.

Onze Studio’s in
Talen-Wetenschappen

 

In de richting Talen-Wetenschappen krijg je 3 uur Studio’s: STEM, Maatschappij en Taal.

 Studio STEM
Je wordt expert in STEM en wetenschappen: je bouwt en bestuurt drones, je leert programmeren in de SAM-labs, je geeft wegwerpmateriaal een nieuwe functie (upcycling) en je onderzoekt
biochemie in scheikundige labo’s.

Studio Maatschappij
Je verruimt je eigen blik vanuit je leefwereld; je bekijkt de wereld met andere ogen: kansarmoede, levensbeschouwingen, EHBO…; je gaat in dialoog met elkaar; je gaat op verkenning in de wijk, in de stad, in musea.

Studio Taal
Je maakt kennis met andere (thuis)talen en gebarentaal.
Je gaat creatief aan de slag met geschreven en gesproken taal: je schrijft teksten, je neemt interviews af, je ontwerpt een krant, legt contact met de pers.
Je maakt kennis met alle aspecten van het theater en gaat ook samen naar het theater!

De lessentabel

 

Talen-Wetenschappen

Algemene vorming 27 uren

Geschiedenis1
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Mens & samenleving2
Moderne vreemde talen
Engels1
Frans3
Nederlands4
Wiskunde4
Artistieke vorming
Muziek1
Beeld1
Wetenschappelijke vorming
Techniek2
Natuurwetenschappen2
Aardrijkskunde2

Keuzegedeelte: 5 uren

 

 

Studio’s STEM, Maatschappij & Welzijn en Taal: 3 uren

Wiskunde: 1 uur

ICT/Frans: 1 uur

Elke leerling heeft ICT én Frans.
Elke klas heeft ook een klassenlerarenuur (KLU)