Klassieke talen

 

Je bestudeert de taal van de oude Romeinen: Latijn. Je komt te weten hoe deze klassieke taal in elkaar zit, en wat de verbanden zijn met andere talen.

Daarnaast leer je ook veel bij over de Romeinse geschiedenis en cultuur, vol met verhalen over goden en godinnen.

Latijn is de voorloper van vele moderne talen en blijft tot vandaag zijn stempel drukken op onze leefwereld. Pas als je het verleden goed kent, kan je bouwen aan de toekomst!

Voor wie?

 

Je behaalde in het zesde leerjaar zeer goede resultaten voor Nederlands en wiskunde.

Daarnaast hou je van taal, geschiedenis en cultuur. Je bent niet bang van een beetje extra huiswerk.

Wat na het eerste jaar?

 

Na het eerste jaar Latijn kan je naar het tweede jaar Grieks-Latijn of Latijn.

Je kan ook nog zonder problemen overschakelen naar de andere basisopties in het tweede jaar.

De lessentabel

 

Klassieke talen

  Algemene vorming 27 uren

Geschiedenis1
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Mens & samenleving2
Moderne vreemde talen
Engels1
Frans3
Nederlands4
Wiskunde4
Artistieke vorming
Muziek1
Beeld1
Wetenschappelijke vorming
Techniek2
Natuurwetenschappen2
Aardrijkskunde2

 Keuzegedeelte: 5 uren

Latijn: 4 uren

ICT/Frans: 1 uur

Elke leerling heeft ICT én Frans.
Elke klas heeft ook een klassenlerarenuur (KLU)