Een voorziening van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria